Velkommen til Klim Bjerg - et naturområde i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune ejer et areal på ca. 80 ha. på og omkring Klim Bjerg. På Klim Bjerg er der 2 afmærkede vandreruter.

Landskab og geologi

Klim Bjerg var i stenalderen en ø i havet, i lighed med de øvrige højtliggende landskaber i Han Herred og Thy. Det højeste punkt ligger i dag 31 meter over havet.

Soepindsvin

Limsten


Undergrunden er kalk, fra gammel tid kaldet limsten. Kalken er af den lagserie fra kridttiden, der kaldes Danien, og som i Nordjylland kommer frem i lyset blandt andet i Bulbjergs kystklint. Kridtaflejringen er omkring 65 millioner år gammel og består af millionvis af smådyrs (bryozoer) skeletrester. Den er rig på fossiler, heriblandt mange søpindsvin.

Klim Kalkovn 01

Kalkbruddet


Du finder det store kalkbrud i den nordlige ende af området her på Klim Bjerg.

I kalkbruddet har folk gennem århundrede hentet limsten, som er blevet brugt til at bygge huse af. I kalkovnen syd for Klim Bjerg har man i mange år brændt kalk til mørtel. Omkring år 1900 var der 5 kalkbrænderier i Klim.

Parabelklitter

Parabelklit


Klim Bjergs omgivelser er den nu hævede havbund med årtusinders aflejringer af sand og grus. Flyvesand har dannet større og mindre klitformationer, deriblandt nogle af Danmarks største parabelklitter, som ligger nord for Klim Bjerg. Du kan se parabelklitten i landskabet som en stor boomerang formet klit, der hæver sig højt over klitlandskabet.

Klit Limurt

Musvåge


Om foråret kan man opleve rovfugle-træk, specielt af musvåger, hvor rovfuglene er samlet i store flokke på deres trækruter. De skandinaviske musvåger trækker gennem Danmark til deres ynglepladser længere nordpå.

Musvåger udnytter termikvindene til at komme op i store højder uden at bruge energi af betydning og derefter i glideflugt at svæve mod næste opadstigende luftstrøm.

Musvågen er Danmarks almindeligste og mest udbredte rovfugl.

Planter


Området på og omkring Klim Bjerg rummer en usædvanlig artsrig flora på grund af den næringsrige kalk i jorden. På vandrestien, der går mellem kalkovnen og Klim Bjerg passerer man på Napkærvej et fredet område, hvor der afgræsses med heste. Området er fredet med henblik på at beskytte den sjældne plante Klit-Limurt.

Aks Aerenpris

I august kan man på dette område også opleve Aks-Ærenpris i blomst. I foråret kan man nyde synet af de mange blomstrende Nikkende Kobjælder, der vokser i fine bestande på det fredede område. I området vokser der bl.a. også Bakkenellike, Enblomstret Vintergrøn og Læge Oksetunge.

Enblomstret Vintergroen

I skoven vokser der primært Bøg, Ædelgran, Rød-gran, Lærk samt Skovfyr og Klitfyr. Ved nyplantninger i skoven vælges der primært løvtræer frem for nåletræer. Et stort område i den sydlige del af skoven blev i 2012 ryddet for nåletræer og tilplantet med en blandning af løvtræer.

Vandrestier

Klik her for at se kort over vandrestier

. .

Jammerbugt Natur